D’éisteamar lenár mic léinn, ealaíontóirí agus fostóirí chun ár n-áiseanna Ealaíon Cruthaitheach a dhearadh. Gheobhaidh tú timpeallacht inar féidir le do chuid smaointe bláthú agus inar féidir leat do scileanna a fhorbairt. Táimid ag tógáil ar bhunsraitheanna saibhre chun ceardlanna a chruthú don Amharc-ealaín (déantúsaíocht phriontaí, 3D, criadóireacht, grianghrafadóireacht, déantúsaíocht faisin agus speisialtachtaí digiteacha), do Theicneolaíocht Ceoil agus Taibhiú Ceoil, do léiriú Scannán agus Teilifíse, do na Taibh-Ealaíona (aisteoireachta, rince, agus téatar ceoil) agus do na hEalaíona Léiriúcháin (bainistíocht stáitse, scannáin agus imeachtaí)