Déan Iarratas Anois

Is é Déardaoin 29 Feabhra 2024 an chéad Lá Oscailte eile atá againn. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil níos gaire don dáta sin.

Séanadh

Is é cuspóir shuíomh Gréasáin Institiúid Cheatharlach ná:

 • Eolas faoi Institiúid Cheatharlach a sholáthar d’fhoghlaimeoirí ionchasacha
 • Acmhainní agus faisnéis a sholáthar d’fhoghlaimeoirí reatha Institiúid Cheatharlach, dá dámh, dá alumni agus d’fhostaithe
 • Eolas faoi Institiúid Cheatharlach, ar fud an domhain, a scaipeadh ar aon duine a bhfuil rochtain idirlín acu
 • Naisc sheachtracha a sholáthar d’acmhainní ar spéis leo pobal Institiúid Cheatharlach

Tá súil againn go bhfaighidh úsáideoirí an suíomh seo úsáideach agus faisnéiseach. Mar sin féin, cuirtear an fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin ar fáil “mar atá”. Cé go ndéanfar iarracht an fhaisnéis agus na naisc a choinneáil cruinn agus cothrom le dáta, ní féidir é seo a chinntiú. Ní ghlacann Institiúid Cheatharlach, KCETB ná a cuid fostaithe, aon fhreagracht as aon fhaisnéis mhícheart, nó as aon chaillteanais a thabhaítear, as úsáid an tsuímh Ghréasáin seo, nó as an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil trína naisc sheachtracha.

Nóta: Eisítear an t-eolas ar an suíomh Gréasáin seo ar an gcoinníoll sainráite nach mbeidh sé mar chuid d’aon chonradh idir an Institiúid agus mac léinn ar bith. Tá gach ábhar a chlúdaítear ar an láithreán seo faoi réir athrú ó am go chéile. Coimeádann an Institiúid an ceart agus i ngach cás dá rogha féin agus ar chúis ar bith cúrsaí nó codanna de chúrsaí a athrú nó gan a thairiscint. D’fhéadfadh an t-ábhar agus na hábhair a mhúintear ar chúrsaí atá liostaithe ar an suíomh Gréasáin seo a bheith faoi réir athraithe. Reáchtálfar na cúrsaí de réir éilimh.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Tá sonraí faoinár bpróiseas iarratais ar fáil ar https://carlowinstitute.ie/how-to-apply/

Táillí Clárúcháin

Tá sonraí na dtáillí ar fáil ar https://carlowinstitute.ie/costs-fees-finance/

Féadfar táillí breise a liostú faoi imlíne gach cúrsa. Tá táillí neamh-inaisíoctha. Tá sonraí an bheartais aisíocaíochta ar fáil anseo – Beartas Aisíocaíochta CIFET 2020 BOM

Fógra Iontrála Bliantúil

Tá an Fógra Iontrála Bliantúil 2023.2024 ar fáil le híoslódáil.

Beartas Iontrála

Polasaí Iontrála Institiúid Cheatharlach ar fáil le híoslódáil.

Beartas Frithbhulaíochta

Polasaí Frithbhulaíochta Institiúid Cheatharlach ar fáil le híoslódáil.

Téarmaí agus Coinníollacha
Léigh na Téarmaí agus Coinníollacha seo go cúramach le do thoil roimh úsáid a bhaint as an áis íocaíochta ar líne.

 • Trí ghlacadh leis na Téarmaí agus Coinníollacha chun an áis ar líne a úsáid dearbhaíonn tú go bhfuil an fhaisnéis go léir a chuir tú ar fáil cruinn.
 • Cuireann an teicneolaíocht criptithe a úsáidtear ar an suíomh ardleibhéal slándála ar fáil. Déantar íocaíochtaí trí gheata slán íocaíochta.
 • Glacann an córas le Visa, Visa Dochair, agus Mastercard.
 • Ní úsáidtear faisnéis cárta creidmheasa ach amháin chun críche íocaíochta a phróiseáil.
 • Déantar na híocaíochtaí tríd an suíomh ar líne agus ní fhaigheann ach an gníomhaire íocaíochta slán ar líne, REALEX, sonraí an chárta.
 • Tá na híocaíochtaí go léir in EURO agus cuirfear an méid chun dochair láithreach do do chuntas.
 • Eisítear ríomhphost uathoibríoch ag dearbhú na híocaíochta a asbhaineadh ó do chárta creidmheasa.
 • Ní conradh ceangailteach í íocaíocht a dhéanann tú.