Costais, Táillí & Airgeadas

Tá sé mar aidhm ag Institiúid Cheatharlach oideachas a dhéanamh chomh inrochtana agus chomh inacmhainne agus is féidir. Tá do chostais teagaisc, clárúcháin, scrúdaithe agus an chomhlachta dámhachtana ar fad saor in aisce.

Clúdaítear costas TCP, éadaí, feisteáin, ábhar agus trealamh a theastaíonn do do chúrsa.

LFO

Má tá tú incháilithe don díolúine seo, ní bheidh ort ach an Táille Iarratais a íoc.

Tá na táillí ceart ag am an fhoilsithe, ach seiceáil le do thoil leis an Institiúid chun eolas reatha a fháil.

Fáiltímid roimh iarratasóirí ó gach cearn den domhan. Más Náisiúnach Neamh-AE thú, caithfidh tú táille teagaisc iomlán a íoc, mura gcomhlíonann tú ceanglais díolúine an rialtais (Saoire Speisialta Fanacht). Socraíonn an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta an táille teagaisc. Ní mór duit freisin na táillí cuí clárúcháin agus scrúdaithe/dámhachtana Institiúid Cheatharlach a íoc, agus costais chúrsa eile a d’fhéadfadh a bheith ann .

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh ar iarratasóirí rathúla a rugadh lasmuigh d’Éirinn na doiciméid chuí a sholáthar chun a stádas dlíthiúil a dhearbhú. Tá gach tairiscint áiteanna faoi réir stádais agus agallaimh. Ní mór duit na táillí clárúcháin go léir a íoc chun freastal ar rang nó ar ghníomhaíochtaí eile. Tá na táillí i gceart agus é seo á scríobh, ach déan teagmháil leis an Institiúid chun eolas reatha a fháil.

 • Beidh ar iarratasóirí neamh-AE a bhféiniúlacht a chruthú agus cead chun fanacht agus staidéar a dhéanamh sula dtairgfear áit dóibh in Institiúid Cheatharlach
 • Ní mór d’iarratasóirí neamh-AE cloí le ceanglais Inimirce na hÉireann. Ní mór víosa a fháil ó Rannóg Inimirce na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, sula nglacfar leis. Beidh ar iarratasóirí neamh-AE táille teagaisc a íoc mar a chinnfidh an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta.
 • Iarratasóirí ar víosaí: Faoi láthair, mar gheall ar bheartas an rialtais, níl cead ag an Institiúid áiteanna a thairiscint do mhic léinn a bhfuil víosa mac léinn de dhíth orthu.
 • Iarratasóirí idirnáisiúnta ó Thíortha Neamh-AE a bhfuil Saoire Speisialta acu chun Fanacht in Éirinn:
  Go ginearálta bíonn iarratasóirí sa chuid seo i gceann de na catagóirí seo a leanas:

  • Stádas Dídeanaí
  • Iarrthóir tearmainn a bhfuil an ceart chun oibre aige
  • Tuismitheoir linbh Éireannach
  • Pósta le Saoránach Éireannach

Ní ghearrtar táillí teagaisc orthu siúd a bhfuil stádas dídeanaithe acu ach ní mór dóibh gach táille eile a íoc, táillí aon chomhlachtaí scrúdaithe/dámhachtana, aon táillí comhlachta dámhachtana breise agus/nó ábhar, éadaí nó trealamh.

Iad siúd a bhfuil tuismitheoirí linbh a rugadh in Éirinn nó iad siúd pósta le saoránach Éireannach, faoi réir daingnithe ag an An Roinn Dlí agus Cirt, Inimirce agus Athchóirithe Dlí, d’fhéadfadh sé nach mbeadh orthu táillí teagaisc a íoc, ach caithfidh sé gach táille eile a íoc, aon táillí comhlachta scrúdaithe/dámhachtana, aon táillí comhlachta dámhachtana breise agus/nó ábhair, éadaí nó trealaimh.

Ní mór d’ iarrthóirí tearmainn a bhfuil an ceart chun oibre acu táille iomlán na Roinne Oideachais / DFHERIS de €3,653 a íoc, táillí uile an chomhlachta scrúdaithe/dámhachtana, aon táillí comhlachta dámhachtana agus/nó ábhair, éadaí nó trealaimh breise ar bith eile.

Ní théann KCETB ná a chuid coláistí agus Ionaid i ngleic leis an bpróiseas víosaí.

Roinn an leathanach seo