Ocht gCúis Mhóra le Staidéir a Dhéanamh in Institiúid Cheatharlach

Ocht bhFáth Móra le Staidéar a dhéanamh ag CIFET
1 - Raon Mór Cúrsaí - An raon cúrsaí is mó sa réigiún, agus luach iontach ar airgead freisin.
3 - Institiúid Mac Léinn-lárnaithe - Creidimid go bhfuil tábhacht ag gach mac léinn agus go gcuireann sé timpeallacht chomhbhách, uilechuimsitheach ar fáil
5 - Naisc Mhóra le Fostóirí - Oibrímid leis na céadta fostóir gach bliain
7 - Áiseanna Sármhaithe - Foghlaimeoidh tú trí úsáid a bhaint as acmhainní ár n-institiúid úrscothach.
2 - Foireann le Taithí, Chumasach - Comhcheanglaíonn ár bhfoireann teagaisc ardspreagtha cáilíochtaí, taithí tionscail agus paisean dá n-ábhar
4 - Torthaí Sármhaithe - Baineann mic léinn cáilíochtaí a aithnítear go hidirnáisiúnta amach
6 - Deiseanna Dul Chun Cinn - Déan dul chun cinn linn, chuig an bhfostaíocht, nó chuig an Ardoideachas trínár scéim iontach naisc
8 - Deiseanna Sármhaithe Sóisialta - Beidh tú in ann páirt a ghlacadh in imeachtaí, cairde nua a dhéanamh agus go leor eile

Roinn an leathanach seo