Comhlachtaí Dámhachtana

Cruthaíonn do chúrsa cáilíocht dheimhnithe a bhfuil cáilíocht aitheanta agus stádas idirnáisiúnta aici, agus a léireoidh do ghnóthachtáil agus do chuid iarrachtaí san institiúid. Is é QQI (Cáilíocht agus Cáilíochtaí Éireann) ár bpríomhchomhlacht dámhachtana in Institiúid Cheatharlach, agus eascraíonn ár gcúrsaí Leibhéal 5 agus Leibhéal 6 dá gcáilíochtaí a aithnítear go hidirnáisiúnta. Tacóidh dámhachtainí an QQI le do rogha dul ar aghaidh chuig an obair agus go dtí staidéar breise.

Cuirimid cáilíochtaí ó phríomhchomhlachtaí dámhachtana eile ar fáil freisin. Féadfaidh na dámhachtainí seo a bheith ina bpas duit chuig gairm rathúil, agus áirítear ar na comhlachtaí dámhachtana:

  • CIDESCO (Comité International d’Esthétique et de Cosmétologie)
  • City and Guilds
  • ITEC (An Chomhairle um Scrúdú Teiripe Idirnáisiúnta)
  • CSS – Coimisiún na Scrúduithe Stáit (An Roinn Oideachais agus Scileanna)
  • VTCT – Iontaobhas Carthanúil Gairmoiliúna

Taispeántar sonraí na ndámhachtainí bunúsacha ar gach leathanach faisnéise cúrsa, agus tá tuilleadh eolais ar fáil ó chomhordaitheoirí an chúrsa.

Roinn an leathanach seo