Mhínealaíne

Má tá tú ag dréim le gairm mar ealaíontóir, tacóidh ár gcúrsa leat punann ealaíne spreagúil, iomaíoch agus cruthaitheach a tháirgeadh a chabhróidh leat do scileanna cruthaitheacha agus ealaíne a fhiosrú. Tabharfaidh sé deis duit iniúchadh a dhéanamh ar gach gné den mhínealaín.

Fiosróidh tú bunscileanna praiticiúla lena n-áirítear líníocht, péinteáil, dealbhóireacht agus meáin mheasctha ar scileanna riachtanacha iad chun tú a ullmhú do choláistí ealaíne. Bainfidh tú úsáid as do smaointeoireacht chruthaitheach, smaointe, stíl agus cumarsáid amhairc le linn do phunann a chruthú.

Áiríonn ár dtionscadail phraiticiúla agus ár dtaispeántais deiseanna oibriú le healaíontóirí gairmiúla, agus taithí a fháil ar shaol gairmiúil an ealaíontóra.

Cad a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta?

 • Tóg do phunann ealaíne
 • Ealaíontóirí cumasacha ar ár bhfoireann
 • Déan iniúchadh ar raon leathan meán Ealaíne
 • Tionscadail le daoine gairmiúla & VISUAL Ceatharlach
 • Seomraí digiteacha ealaíon le Apple Macs
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Teicnící Colláis
 • Ábhair Chomhcheangailte
 • Líníocht
 • Péinteáil
 • Déanamh priontaí
 • Dealbhóireacht
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Ealaíontóir
 • Teagasc Ealaín agus Dearaidh
 • Faisean & Teicstílí
 • Mhínealaíne
 • Grianghrafadóireacht
 • Déanamh priontaí
 • Dealbhóireacht

Riachtanais Iontrála

Ní mór d’iarratasóirí rogha saothar ealaíne le déanaí a thabhairt chuig an agallamh de bhreis ar na riachtanais iontrála caighdeánacha.

Deimhniú
Teastas QQI Leibhéal 5 san Ealaín 5M1985

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415415
Comhordaitheoir: Nuala Dalzell

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.