Ard-Ealaíona Taibhiúcháin & Staidéar Amharclannaíochta

Tá ár gclár Ard-Léann na nEalaíon Taibhiúcháin agus Amharclannaíochta deartha do mhic léinn ar mian leo oibriú i saol gairmiúil na hAmharclainne agus na dTaibh-Ealaíona. Beidh deis agat ardscileanna teicniúla a fhorbairt san Aisteoireachta, sa Rince agus san Guth, chomh maith le hullmhú dírithe ar éisteachtaí le haghaidh rochtana ar chúrsaí Ardoideachais, agus le haghaidh róil léirithe agus réitigh.

Cuimsíonn an t-ardchúrsa seo dianstaidéar ar phróisis forbartha feidhmíochta cruthaitheacha lena n-áirítear tobchumadh, tréithriú agus saothar cumtha agus scripte.

Treoróidh ár bhfoireann teagaisc saineolaithe, iad féin cleachtóirí gairmiúla, do chuid oibre, agus tacóidh siad leat chun do scileanna aonair, do bhuanna agus do réimsí saineolais féin a fhorbairt. Beidh d’fhoghlaim agus do mheasúnú bunaithe ar fhíorchleachtas gairmiúil, agus cruthóidh tú féin agus do ghrúpa cúrsa compántas taibhithe téatair, ag léiriú clár taibhithe poiblí le linn an chúrsa.

Cad a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta?

 • Nua do 2024/25
 • Clár Bunaithe ar Fheidhmíocht
 • Ullmhú trialacha
 • Stiúideo Taibhiúcháin saintógtha
 • Foireann teagaisc saineolaithe
 • Comhpháirtíocht le hionad amharclainne gairmiúil
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Ag plé le Drámaíocht
 • Drámaíocht a Chruthú
 • Ceannaireacht
 • Taithí oibre
 • Staidéar Amharclannaíochta
 • Tréithriú
 • Tobchumadh
 • Rince Comhaimseartha
 • Scileanna Taibhithe Amharclannaíochta Ceoil

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Ullmhúchán trialacha do Scoileanna Téatair agus Conservatoires neamh-CAO
 • AU823 – Na Taibh-Ealaíona (Aisteoireachta) Leibhéal 7
 • AU931 – Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sna Taibh-Ealaíona
 • MT938 – BA san Amharclann Ceoil
 • MT939 – Staidéar Amharclannaíochta agus Drámaíochta – Leibhéal
 • DN530 – Ceol, Scannán & Drámaíocht – Leibhéal 8
 • DN520 – Céim BA sna hEalaíona (le Léann na Drámaíochta) – Leibhéal 8
 • CK112 – Amharclannaíocht agus Cleachtais Léirithe – Leibhéal 8
 • TR025 – Drámaíocht agus Staidéar Amharclannaíochta – Leibhéal 8
 • TR635 – Staidéar Ceoil/Drámaíochta – Leibhéal 8
 • TU962 – Drámaíocht (Taibhiú – éisteacht) – Leibhéal 8

Riachtanais Iontrála

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 6 sa Drámaíocht 6M3566

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 416416
Comhordaitheoir: Anna Galligan