Físeán Cruthaitheach & Fuaime L6

Tugann an cúrsa seo rogha do mhic léinn ó dhá shnáithe, ceann amháin chun speisialtóireacht a dhéanamh i gcineamatagrafaíocht nó snáithe eile don fhuaim. Soláthróidh ár gcúrsa Cruthaitheach Fís & Fuaime scileanna an-speisialaithe duit atá dírithe ar lucht déanta na meán ar spéis leo a gcleachtadh closamhairc féin a bhunú, fostaíocht a fháil, nó rochtain a fháil ar bhreisoideachas. Comhtháthaíonn an cúrsa seo teicneolaíochtaí físe, fuaime agus ceoil i dtimpeallacht struchtúrtha. Tabharfaidh an cúrsa scileanna praiticiúla do mhic léinn i ndearadh cruthaitheach, i dtáirgeadh agus in eagarthóireacht na meán mar aon le scileanna dlí agus gnó. Beidh punann cuimsitheach d’obair chúrsa ag mic léinn nuair a bheidh siad críochnaithe.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Rogha speisialú i gceachtar cineamatagrafaíochta fuaime
 • Nua do 2024/25
 • Réimse stíleanna foghlama, láidreachtaí agus riachtanas a fhorbairt
 • Seomraí digiteacha ealaíon le Adobe Premiere Pro® ar Apple Mac
 • Tóg do phunann cruthaitheach
 • Spásanna gairmiúla lena n-áirítear ár stiúideo taifeadta agus stiúideo léirithe
 • Freagracht agus uathriail shubstaintiúil don fhoghlaim fhéintreoraithe
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Innealtóireacht Fuaime agus Teicneolaíocht Ceoil
 • Fuaime Ilmheáin
 • Scannán agus Teilifís Ceamara agus Soilsiú
  Léiriú Clár Faisnéise Raidió
 • Cumarsáid
 • Cleachtais agus Teicnící Eagarthóireachta
 • Creatlach um Eitic agus Dlí na Meán
 • Feasacht ar Thionscal na Meán
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Fógraíocht
 • Criú
 • Stiúrthóir
 • Léiritheoir
 • Déanamh agus Léiriú Scannán
 • Iriseoireacht agus Raidió
 • Meáin Phriontála
 • Cúntóir Léiriúcháin (Teilifís)
 • Teilifís
 • Taighde Teilifíse

Turas Stiúideo – Cliceáil agus Tarraing Chun Bog Timpeall

Riachtanais Iontrála

 • QQI Leibhéal 5 nó a chomhionann

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 6 i Léiriú Meán 6M5130

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 416422

Comhordaitheoir: Brian Flanagan

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.