Taibhiú Ceoil

Tacóidh ár gcúrsa an-phraiticiúil Taibhiú Ceoil le d’uaillmhianta do ghairm mar thaibheoir, cumadóir, léiritheoir, bainisteoir, múinteoir nó teicneoir. Tabharfar tacaíocht duit chun scileanna taibhithe a fhorbairt trí cheachtanna speisialtóra do thaibhiú uirlise agus ensemble i raon stíleanna éagsúla. Forbróidh an cúrsa do thuiscint theoiriciúil ar stíleanna ceoil, ar chumadóireacht agus ar thuiscint mhionsonraithe ar thionscal an cheoil agus ar bhainistiú an cheoil.

Mar chúrsa praiticiúil, déantar measúnú trí raon tionscadal taibhithe ceoil beo, lena n-áirítear gigeanna taibhithe beo ag ionaid ghairmiúla. Tá naisc dul chun cinn den scoth againn chomh maith le staidéar ceoil san Ardoideachas.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Ceoltóirí cumasacha ar ár bhfoireann
 • Gigeanna beo agus tionscadail léirithe
 • Áiseanna gairmiúla, lena n-áirítear seomraí cleachtais ceoil agus stiúideo taifeadta
 • Bealaí chun cinn den scoth
 • Comhoibriú lenár gcomhpháirtithe VISUAL Carlow

Ábhar an Chúrsa

 • Taibhiú Ceoil
 • Staidéar ar Thionscal an Cheoil
 • Teoiric agus Cleachtadh Ceoil
 • Taibhiú Gutha
 • Innealtóireacht agus Táirgeadh Fuaime
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • ceoltóir
 • Cumadóir
 • Taibheoir
 • Riarachán Ealaíon
 • Bainistíocht Ceoil
 • Staidéar Teoiric an Cheoil
 • Tionscnóir
 • Léiritheoir
 • Innealtóir Fuaime

Turas Stiúideo Fíorúil – Cliceáil agus Tarraing Chun Bog Timpeall

teistiméireacht

Le linn mo chuid ama ar an gcúrsa Taibhiú Ceoil, bhí mé in ann mo dhearcadh ceoil agus acadúil a leathnú chomh maith le bheith in ann mé féin a thiomáint le bheith i mo cheoltóir agus mar thaibheoir níos fearr. Bhí na múinteoirí thar cionn agus an-chabhrach i mo mhodúil ar fad. Tá mé anois sa dara bliain ar an gcoláiste in Institiúid BIMM, Baile Átha Cliath, éacht nach mbeadh bainte amach agam murach an t-am a chaith mé in Institiúid Cheatharlach.

Riachtanais Iontrála

 • Ba cheart go mbeadh iarratasóirí in ann scileanna praiticiúla ceoil a léiriú, le leibhéal maith inniúlachta san uirlis/guth roghnaithe acu chomh maith leis an
 • Riachtanais chaighdeánacha iontrála.

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 sa Cheol 5M2011

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415710
Comhordaitheoir: Karen O’Neill

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.