Ullmhúchán Punainne Ealaíne & Meán Measctha

Má tá tú ag dúil le gairm mar ealaíontóir, tacóidh ár gcúrsa leat punann ealaíne spreagúil, iomaíoch agus cruthaitheach a chruthú a chabhróidh leat dul ar aghaidh chuig an gcoláiste Ealaíne. Tá teist iontach ag ár gcuid mac léinn maidir le dul ar aghaidh go dtí an tArdoideachas ag na mórcholáistí agus Ollscoileanna Ealaíne ar fad.

Fiosróidh tú bunscileanna praiticiúla lena n-áirítear líníocht, péinteáil, dealbhóireacht agus meáin mheasctha ar scileanna riachtanacha iad chun tú a ullmhú do choláistí ealaíne. Bainfidh tú úsáid as do smaointeoireacht chruthaitheach, smaointe, stíl agus cumarsáid amhairc le linn do phunann a chruthú.

Áiríonn ár dtionscadail phraiticiúla agus ár dtaispeántais deiseanna oibriú le healaíontóirí gairmiúla, agus taithí a fháil ar shaol gairmiúil an ealaíontóra.

Cad a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta?

 • Tóg do phunann ealaíne
 • Ealaíontóirí cumasacha ar ár bhfoireann
 • Déan iniúchadh ar raon leathan meán Ealaíne
 • Tionscadail le daoine gairmiúla & VISUAL Ceatharlach
 • Seomraí digiteacha ealaíon le Apple Macs
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Teicnící Colláis
 • Ábhair Chomhcheangailte
 • Líníocht
 • Péinteáil
 • Déanamh priontaí
 • Dealbhóireacht
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Ealaíontóir
 • Teagasc Ealaín agus Dearaidh
 • Faisean agus Teicstílí
 • Mhínealaíne
 • Grianghrafadóireacht
 • Déanamh priontaí
 • Dealbhóireacht

teistiméireacht

Chuir mé isteach ar an gcúrsa Ealaín agus Meán Measctha chun punann uathúil a chruthú agus disciplíní nua ealaíne a fhoghlaim chomh maith le m’eolas agus m’ábhair spéise féin san ealaín a leathnú.

Bhí an fhoireann agus na teagascóirí an-chairdiúil, sochaideartha agus thar a bheith cabhrach maidir le haon cheisteanna nó neamhchinnteachtaí a bhí agam le linn an chúrsa. Bhí áiseanna iontacha ag an institiúid lena n-áirítear leabharlann dhá stór le ríomhairí a raibh rochtain agam orthu le haghaidh mo thascanna.

Bhí go leor oibre ar siúl sa chúrsa ach bhí sé soláimhsithe agus an-taitneamhach dom. Tar éis dom an cúrsa a dhéanamh d’fhoghlaim mé scileanna agus teicnící nua agus rinne mé iniúchadh ar raon nua meán agus ábhar chomh maith le teacht ar bhealaí nua smaointeoireachta agus breathnadóireachta.

Rinne mé iarratas ar choláistí ag baint úsáide as mo phunann a chruthaigh mé i rith na bliana, agus tá mé ag déanamh staidéir ar BA sa Mhínealaín agus san Oideachas anois ag NCAD, Baile Átha Cliath.

Riachtanais Iontrála

Ní mór d’iarratasóirí rogha saothar ealaíne le déanaí a thabhairt chuig an agallamh de bhreis ar na riachtanais iontrála caighdeánacha.

Deimhniú
Teastas QQI Leibhéal 5 san Ealaín 5M1985

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 414872
Comhordaitheoir: Nuala Dalzell

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.