Eolaíocht Fhóiréinseach

5M-Dámh na hEolaíochta

Faigh amach domhan an Imscrúdaithe Fhóiréinsigh agus na hEolaíochta leis an gcúrsa nua seo. Bainfidh tú leas as réamhrá ar bhunphrionsabail na fóiréinsice agus na coireachta i gcomhthéacs bonn daingean de na heolaíochtaí lárnacha, Bitheolaíocht agus Ceimic.

Glacfaidh mic léinn páirt in obair saotharlainne, le fócas ar leith ar an gcaoi a mbailítear agus a ndéantar anailís ar fhianaise le húsáid i gcásanna dlí. Gheobhaidh na rannpháirtithe eolas domhain ar imscrúdú coireachta agus ar choireolaíocht. Beidh deis ag mic léinn a scileanna praiticiúla saotharlainne a fhorbairt le fócas ar fheidhmchláir Fhóiréinseacha. Ullmhófar céimithe an chúrsa seo le haghaidh tuilleadh staidéir nó le tosú ar a ngairm bheatha.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Cúrsa Nua do 2022-23
 • Oiliúint Ardleibhéil i Scileanna Gairmiúla
 • Bunús soladach na heolaíochta agus an imscrúdaithe
 • Scileanna praiticiúla agus eolas feidhmeach
 • Go leor bealaí chun cinn ar fáil
 • Earnáil atá ag fás go tapa
 • Céim suas go dtí roghanna gairme gairmiúla níos leithne

Ábhar an Chúrsa

 • Scileanna Saotharlainne
 • Coireolaíocht
 • Dlí Coiriúil
 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Micribhitheolaíocht
 • Matamaitic
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Óglaigh na hÉireann
 • DNA & Anailís Fhóiréinseach
 • Saotharlanna i réimsí ar nós Eolaíocht Ghinearálta
 • An tSaotharlann Stáit
 • Saotharlann Dlí-Eolaíochta
 • Eolaíocht Ghinearálta
 • Eolaíocht Chógaisíochta
 • Biteicneolaíocht

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i dTeicnící Saotharlainne 5M3807

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 371060
Comhordaitheoir: Irene Hayes

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.