Bainistíocht Ionad Cultúir, Oidhreachta & Turasóireachta

5M-Dámh Gnó

Tá go leor deiseanna gairme spreagúla sna hearnálacha Cultúir, Oidhreachta agus Turasóireachta, le deiseanna chun dul ar aghaidh go róil bhainistíochta i mbainistíocht ionad. Má tá tú ag dúil le gairm san earnáil seo, tabharfaidh an clár seo réamhrá iontach duit ina bhfoghlaimeoidh tú scileanna praiticiúla mar bhainistíocht imeachtaí, staidéir oidhreachta, foilsitheoireacht deisce, agus raon scileanna gnó chun tacú le d’uaillmhianta gairme. Féadfaidh tú dul ar aghaidh chuig gairmeacha i go leor comhthéacsanna spreagúla, lena n-áirítear ionaid cheolchoirmeacha, ionaid chultúrtha, gailearaithe, músaeim agus cinn scríbe oidhreachta.

Cultúr, Oidhreacht agus Turasóireacht Is clár obair-bhunaithe PLC é Bainistíocht Ionaid, agus áireofar mar chuid de do staidéar socrúcháin oibre lenár gcomhpháirtithe cultúrtha agus oidhreachta, áit a n-oibreoidh tú le comhghleacaithe le taithí, agus ina bhfoghlaimeoidh tú scileanna praiticiúla sa chomhthéacs gnó. Is é an toradh a bhíonn ar an gclár seo ná cáilíocht a bheidh mar do phas chuig gairmeacha spreagúla i saol na turasóireachta, oibríochtaí agus bainistíocht ionaid chultúrtha agus oidhreachta, lena n-áirítear roghanna taistil agus dul ar aghaidh chuig Ardoideachas.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Nua do 2022-23
 • PLC Obair-bhunaithe – scileanna a fhoghlaim ar shocrúchán
 • Tóg scileanna praiticiúla bainistíochta ionad
 • Foghlaim teoiric bhunúsach chun tacú le do ghairmeacha beatha
 • Socrúchán spreagúil – ionaid cheolchoirmeacha, gailearaithe, músaeim
 • Roghanna gairme gairmiúla níos leithne, lena n-áirítear taisteal
 • Céim suas go dtí raon leathan cúrsaí Ardoideachais

Ábhar an Chúrsa

 • Eolas agus Riarachán Turasóireachta
 • Prionsabail agus Cleachtais Turasóireachta
 • Foilsitheoireacht Deisce
 • Táirgeadh Imeachtaí
 • Oidhreacht
 • Cleachtas Margaíochta
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir nó oibríochtaí agus gairmeacha bainistíochta lena n-áirítear:

 • Caisleáin agus foirgnimh phoiblí
 • Dánlanna
 • Iarsmalanna
 • Spásanna taispeántais
 • Bainistíocht ionad imeachtaí
 • Cinn scríbe turasóireachta
 • Cur chun cinn turasóireachta agus faisnéis
 • Ionaid oidhreachta agus cinn scríbe

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 sa Turasóireacht le Gnó 5M5011

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 371095

Comhordaitheoir: Joan Dunne

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.