Teiripe Saothair Réamh-Ollscoil

Is gairm cliant-lárnach í Teiripe Saothair (Réamh-Ollscoil) a chuidíonn le daoine aonair ina ngníomhaíochtaí laethúla. Tugann an cúrsa seo saol an chúraim sláinte isteach le béim faoi leith ar theiripe shaothair. Forbróidh an clár do thuiscint ar an gcaoi a n-úsáidtear teiripe chun réitigh phraiticiúla a aimsiú do dhaoine de gach aois a bhfuil fadhbanna fisiceacha, céadfacha nó cognaíocha acu.

Tabharfar tús eolais duit maidir le tacú le daoine neamhspleáchas a fháil ar ais i ngach réimse dá saol, trí áiseanna agus trealamh a úsáid.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Cúrsa Nua do 2024/25
 • Cáilíocht díreach chuig an obair
 • Oiliúint ardleibhéil i scileanna praiticiúla
 • Eolas teicniúil mionsonraithe
 • Foireann teagaisc saineolaithe
 • Áirítear cáilíochtaí breise riachtanacha
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Scileanna Cúraim
 • Teoiric Cúnta Teiripe Saothair
 • Cleachtadh Cúntóra Teiripe Saothair
 • Fás agus Forbairt Dhaonna
 • Teoiric agus Cleachtadh Altranais
 • Anatamaíocht agus Fiseolaíocht
 • Sábháilteacht agus Sláinte ag an Obair
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear

 • Pobal
 • Teach altranais
 • Ospidéal
 • Ospís
 • Faoiseamh
 • Athshlánú
 • Seirbhísí Míchumais

Fianaise

Bhain mé céim amach in 2023. Le rá go raibh sé ar cheann de na heispéiris is fearr a fuair mé i mo shaol, is beag an ráiteas é, mar mhac léinn lánfhásta fuair mé staidéar ar ábhair nár thaitin liom ach nuair a bhí mé ar scoil nár thaitin liom ach gur bhain mé taitneamh as a bheith ag déanamh staidéir orthu anseo. Mholfainn go mór filleadh ar an oideachas ag am ar bith sa saol, tá brón orm gur fhág mé chomh déanach é chun taithí a fháil air. Ní bhíonn sé ró-dhéanach riamh rud éigin nua a fhoghlaim.

Bernie

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i Staidéar Altranais 5M4349
 • Ardú Othair & Láimhsiú Sábháilte

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 416413
Comhordaitheoir: Muire Burke

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.