Teicneoir Tacaíochta Ríomhaireachta

Tá an cúrsa seo deartha chun na scileanna agus an tuiscint ar bhunghnéithe na gcóras ríomhaireachta, cothabháil crua-earraí agus bogearraí, líonrú, fíorúlú agus ríomhchlárú a sholáthar don fhoghlaimeoir. Tá deiseanna suntasacha fostaíochta sna réimsí TFC. Beidh céimithe a n-éiríonn leo ar an gcúrsa ullmhaithe go maith chun oibriú i dtacaíocht theicniúil agus chun fabhtcheartú a dhéanamh ar raon saincheisteanna agus fadhbanna crua-earraí.

Trí mheascán d’fhoghlaim phraiticiúil agus theoiriciúil, gheobhaidh tú taithí ar chothabháil ríomhairí, ar bhainistíocht córais crua-earraí agus bogearraí, agus ar bhainistíocht líonra. Foghlaimeoidh tú faoi chórais ríomhchláraithe agus faoi shlándáil TFC. Spreagann an cúrsa seo tú chun scileanna fadhbréitigh, cumarsáide agus oibre foirne a fhorbairt, agus osclaíonn sé conairí gairme i raon leathan tionscal TFC agus bainistíochta líonra.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Faigh taithí láimhe
 • Foghlaim le foireann saineolaithe
 • Teoiric TFC a chur i bhfeidhm ar thascanna praiticiúla
 • Déan do thionscadail phraiticiúla féin a threorú i réiteach fadhbanna agus i réitigh
 • Cuairteanna & turais
 • Go leor céim suas go dtí roghanna Ardoideachais nó díreach chun oibre

Ábhar an Chúrsa

 • Crua-earraí Córais Ríomhaireachta
 • Bunúsacha Líonrú
 • Córais oibriúcháin
 • Matamaitic do TF
 • Prionsabail Ríomhchláraithe agus Dearaidh
 • Beartas agus Bainistíocht Tacaíochta TFC
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre
 • Tacaíocht Theicniúil – CompTIA A+ credential

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Suiteáil líonra
 • Cothabháil ríomhaire
 • Teicneoir TF
 • TU716 L7 Teicneolaíochtaí Líonraithe – TU Campas Chathair Bhaile Átha Cliath
 • TU713 L7 Innealtóireacht Ríomhaireachta – TU Baile Bhlainséir
 • TU655 L6 Teicneolaíochtaí Líonraithe (foghlaim & obair) – TU Baile Bhlainséir.
 • WD151 Forbairt Córais Bogearraí
 • Cibearchoireacht & Slándáil TF
 • Feidhmchláir nó Ríomhchlárú Ríomhaire
 • Forbairt Bogearraí
 • Fóiréinsic Ríomhaireachta agus Slándáil

teistiméireacht

Bhí suim agam i gCórais Ríomhaireachta chomh fada agus is cuimhin liom ach go dtí seo ní raibh treo soiléir agam le dul i mbun gairme san TF. Is luathfhágálaí scoile mé agus cosúil le go leor cheap mé gur chaill mé mo sheans ar pháirt a ghlacadh i gcúrsa céime tríú leibhéal. Ní fhéadfainn a bheith níos mícheart mar chuidigh na múinteoirí anseo liom an mhuinín a bhí uaim a fháil. Tá mé ag cur mo chuid oideachais chun cinn in IT Cheatharlach. – Shane

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i gCórais agus Líonraí Ríomhaireachta 5M0536

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

Cód PLSS: 415181

Comhordaitheoir: Mary Collins

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.