Oibríochtaí Óstáin le Bainistíocht Imeachtaí

Má tá tú ag iarraidh gairm a bhaint amach san earnáil Óstáin agus Fáilteachais, tabharfaidh an clár seo réamhrá iontach duit ar an raon leathan gairmeacha atá ar fáil. Foghlaimeoidh tú scileanna praiticiúla cosúil le hullmhú bia, teicníochtaí lóistín agus fáilteachas, agus raon scileanna gnó chun tacú le d’uaillmhianta gairme. Féadfaidh tú dul ar aghaidh chuig gairmeacha i go leor comhthéacsanna fáilteachais, lena n-áirítear óstáin, ionaid saoire, bialanna, ionaid imeachtaí, turasóirí mara agus ionaid chinn scríbe.

Is clár Obair-Bhunaithe PLC é Oibríochtaí Óstáin le Bainistíocht Imeachtaí, agus mar chuid de do staidéar beidh socrúcháin oibre lenár gcomhpháirtithe Óstáin agus Fáilteachais, áit a n-oibreoidh tú le comhghleacaithe le taithí, agus ina bhfoghlaimeoidh tú scileanna praiticiúla sa chomhthéacs gnó. Tá cáilíocht mar thoradh ar an gclár seo a bheidh mar do phas chuig gairmeacha spreagúla i saol na n-oibríochtaí fáilteachais agus na bainistíochta, lena n-áirítear roghanna taistil agus dul ar aghaidh chuig Bainistíocht Ardoideachais ag Institiúid Cheatharlach.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • PLC Obair-bhunaithe – scileanna a fhoghlaim ar shocrúchán
 • Scileanna praiticiúla fáilteachais a fhorbairt
 • Foghlaim teoiric bhunúsach chun tacú le do ghairm bheatha
 • Earnáil atá ag fás go tapa
 • Roghanna gairme gairmiúla níos leithne, lena n-áirítear taisteal
 • Céim suas go dtí raon leathan cúrsaí Ardoideachais

Ábhar an Chúrsa

 • Teicnící Cóiríochta
 • Seirbhís do chustaiméirí
 • Ullmhúchán Bia
 • Bialann Fáilteachais
 • Scileanna Fáiltithe agus Oifig Tosaigh
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Óstáin
 • Ionaid Saoire
 • Bialanna
 • Tithe tábhairne agus bialanna ceadúnaithe
 • Lamháltais bia agus dí
 • Bainistíocht lónadóireachta
 • Ionaid lóistín
 • Ionaid oidhreachta agus cinn scríbe

teistiméireacht

Chláraigh mé ar an gcúrsa oibríochtaí óstán agus fáilteachais a bhí á thiomáint ag mo phaisean don idirghníomhaíocht phoiblí. Tugann an clár, a roghnaítear tar éis dul i gcomhairle le comhairleoir an choláiste, taithí phraiticiúil luachmhar sa tionscal fáilteachais trí shocrúcháin oibre. Chuir sé go mór le mo scileanna seirbhíse do chustaiméirí agus chuir sé le mo mhuinín. Bhí ról ríthábhachtach ag an bhfoireann tacaíochta in Institiúid Cheatharlach chun cabhrú liom mo chuid spriocanna a bhaint amach. Tá mo phaisean mar fháilteoir óstán á chomhlíonadh agam anois.

Mikaela

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 in Oibríochtaí Fáilteachais 5M2083

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415736

Comhordaitheoir an Chúrsa: Ciara Geoghegan

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.