Eolaíochtaí Feidhmeacha

Tá na tionscail eolaíochta ar cheann de na hearnálacha is mó fáis in Éirinn, le deiseanna fostaíochta ag sárú an tsoláthair céimithe. Is bonn iontach é ár gcúrsa Eolaíochtaí Feidhmeacha, a sholáthraíonn ardán do raon leathan gairmeacha lena n-áirítear Bithchógaisíocht, agra-eolaíocht, ceimic agus micribhitheolaíocht. Déanfaidh tú staidéar ar raon leathan ábhar eolaíochta, agus scileanna feidhmeacha saotharlainne, ag cabhrú leat léargais phraiticiúla a fháil chomh maith le heolas daingean teoiriciúil.

Is féidir leat dul ar aghaidh chuig Ardoideachas agus chuig go leor gairmeacha san eolaíocht tráchtála agus taighde araon. Dóibh siúd ar mian leo dul ar aghaidh go dtí an tArdoideachas, tabharfaidh an dúshraith seo buntáiste duit agus tú ag dul ar aghaidh chuig staidéar ag leibhéal na céime.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Scileanna praiticiúla saotharlainne a fhorbairt
 • Raon leathan eolais eolaíochta
 • Go leor roghanna dul chun cinn
 • Earnáil atá ag fás go tapa
 • Naisc spreagúla & cuairteanna le hinstitiúidí Tríú Leibhéal
 • Céim suas go dtí roghanna gairme gairmiúla níos leithne

Ábhar an Chúrsa

 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Scileanna Saotharlainne
 • Matamaitic
 • Micribhitheolaíocht
 • Fisic
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Agra-eolaíocht
 • Innealtóireacht Bhithcheimiceach
 • Bithchógaisíocht
 • Biteicneolaíocht
 • Innealtóireacht Cheimiceach
 • Taighdeoir Cliniciúil
 • Cúntóir Saotharlainne
 • Eolaíocht Chógaisíochta

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i dTeicnící Saotharlainne 5M3807

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 414861
Comhordaitheoir: Irene Hayes

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.