Cúntóir Cúraim Sláinte

Más mian leat a bheith ag obair san earnáil cúram sláinte agus ag lorg cúrsa atá gníomhach agus taitneamhach, le go leor roghanna gairme, ansin is é ár gcúrsa Cúntóir Cúraim Sláinte duit.

Tá ár gcúrsa deartha chun an t-eolas speisialaithe agus na scileanna praiticiúla a thabhairt duit chun gairm a shaothrú san earnáil chúram sláinte atá ag fás agus chun oibriú mar chúntóir cúram sláinte i suíomhanna éagsúla.

Is féidir leis an gcúrsa seo tacú le d’iontráil ar ghairm bheatha i gcúram sláinte, agus dul ar aghaidh chuig cúrsaí ardoideachais i gcúram sláinte agus sóisialta.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Go díreach le cáilíocht oibre
 • Oiliúint ardleibhéil i scileanna praiticiúla
 • Eolas teicniúil mionsonraithe
 • Foireann teagaisc saineolaithe
 • Áirítear cáilíochtaí breise riachtanacha
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Scileanna Cúraim
 • Tacaíocht Cúraim
 • Cúram don Duine Scothaosta
 • Cosc agus Rialú Ionfhabhtaithe
 • Tacaíocht Cúraim Mhaolaithigh
 • Sábháilteacht agus Sláinte ag an Obair
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Cúntóir Cúraim Sláinte Cáilithe ag obair i:

 • Pobal
 • Teach altranais
 • Ospidéal
 • Ospís
 • Faoiseamh
 • Athshlánú
 • Seirbhísí Míchumais

teistiméireacht

teistiméireacht cúntóir cúram sláinte v2

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i dTacaíocht Chúram Sláinte 5M4339
 • Freagróir Garchabhrach na Comhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil (PHECC).
 • Ardú Othair agus Láimhsiú Sábháilte

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415697
Comhordaitheoir: Maria Beagan

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.