Ailtireacht Réamh-Ollscoil

Tugann staidéar na hailtireachta deis do mhic léinn a bheith cruthaitheach agus a scileanna teicniúla a úsáid i ndearadh foirgneamh agus imshaoil. Tá an cúrsa ailtireachta seo deartha chun go n-ullmhóidh an mac léinn punann don ailtireacht nó don teicneolaíocht ailtireachta ionas gur féidir leo leanúint lena gcuid staidéir go leibhéal na céime.

Foghlaimeoidh daltaí go leor scileanna sna réimsí de dhearadh foirgneamh agus samhaltú a ullmhóidh iad don ardoideachas. Forbróidh siad príomhscileanna i dtáirgeadh plean 2T, i ndearadh 3T agus ailtireachta. Trí theoiric a chur i bhfeidhm go praiticiúil, rachaidh mic léinn i dtaithí ar na riachtanais ailtireachta chun freastal ar riachtanais an chliaint.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Foghlaim phraiticiúil ‘láimhe’
 • Foghlaim scileanna praiticiúla agus cuir eolas i bhfeidhm
 • Oibriú lenár saineolaithe tógála
 • Páirt a ghlacadh i raon tionscadal praiticiúla
 • A ullmhú le haghaidh oibre
 • Dul ar aghaidh chuig printíseacht nó chuig Ardoideachas

Ábhar an Chúrsa

 • Líníocht Ailtireachta
 • Tógáil Foirgníochta
 • Scileanna Dearaidh
 • Paraiméadrach CAD (Revit)
 • Dréachtadh Ríomhchuidithe (2D)
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Ailtireacht
 • Teicneolaí Ailtireachta
 • Tógáil
 • Dearadh / Samhaltú 3D
 • Ceirdeanna Foirgníochta
 • Teicneoir CAD
 • Dearadh Táirge
 • Teicneolaíocht Tógála
 • Suirbhéireacht Cainníochta

teistiméireacht

Chríochnaigh mé cúrsa ailtireachta QQI Leibhéal 5 mar chéim chun tosaigh ar ardoideachas. I mo 5ú bliain ag staidéar Ailtireachta (Onóracha) ag SETU Phort Láirge faoi láthair, chuir an cúrsa in Institiúid Breisoideachais Cheatharlach bonn láidir ar fáil i ngnéithe teoiriciúla agus praiticiúla araon den tionscal. Chuir sé taithí oibre luachmhar ar fáil i gcleachtas ailtireachta áitiúil, rud a chuir ar mo chumas scileanna foghlamtha a chur i bhfeidhm agus a fheabhsú agus naisc a chruthú.

Molaim an cúrsa seo go mór dóibh siúd atá ag iarraidh dul isteach sa tionscal ailtireachta. Ullmhaíonn sé tú do dhúshláin atá ag teacht chun cinn, lena n-áirítear inbhuanaitheacht agus athúsáid oiriúnaitheach, ag leibhéal ardoideachais.

Morgan

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i nDearadh Ríomhchuidithe 5M1940
 • Deimhniú Pas Sábháilte
 • Deimhniú Láimhsiú

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 414869
Comhordaitheoir: Laura Conheady

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.