Staidéir Altranais

Más mian leat a bheith i d’altra, ansin cuirfidh ár gcúrsa Staidéar Altranais bonn ar fáil chun tacú le do dhul chun cinn chuig cúrsa Céime Altranais, in Éirinn agus sa RA araon.

Tá Staidéar Altranais deartha chun eolas mionsonraithe agus scileanna praiticiúla a thabhairt duit le go bhféadfaidh tú staidéar breise a dhéanamh sna róil altranais. Is féidir leat foghlaim faoin réimse ríthábhachtach gairme seo agus tógáil ar do chumas dul chun cinn.

Is féidir leis an gcúrsa seo tacú le dul ar aghaidh chuig cúrsaí ardoideachais i ndisciplíní altranais éagsúla.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Cáilíocht réamh-ardoideachais
 • Oiliúint ardleibhéil i scileanna praiticiúla
 • Eolas teicniúil mionsonraithe
 • Foireann cháilithe múinteoireachta altranais
 • Áirítear cáilíochtaí breise riachtanacha
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Anatamaíocht agus Fiseolaíocht
 • Scileanna Cúraim
 • Cúram don Duine Scothaosta
 • Teoiric agus Cleachtadh Altranais
 • Sábháilteacht agus Sláinte ag an Obair
 • Fás agus Forbairt Dhaonna
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

Tá céimithe i dteideal iarratas a dhéanamh ar bhealaí chun cinn acadúil san Altranas in Éirinn agus sa RA. Bíonn céimithe in ann oibriú freisin i suíomhanna éagsúla sláinte agus pobail.

teistiméireacht

altranais-staidéir-teistiméireacht v2

Deimhniú

 • Staidéar Altranais QQI Leibhéal 5 5M4349
 • Freagróir Garchabhrach na Comhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil (PHECC).
 • Ardú Othair & Láimhsiú Sábháilte

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415715
Comhordaitheoir: Maria Beagan

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.