Seirbhísí Steiriúla Ospidéil agus Saotharlainne

Is cúrsa é Seirbhísí Steiriúla Ospidéil agus Saotharlainne atá deartha dóibh siúd atá ag lorg fostaíochta i dtionscal na seirbhísí steiriúla. Tabharfaidh an cúrsa seo na scileanna, an t-eolas agus an inniúlacht atá ag teastáil don fhoghlaimeoir chun oibriú mar chuid den fhórsa saothair oilte atá ann cheana féin i ndéantúsaíocht chógaisíochta agus laistigh de ranna seirbhísí steiriúla ospidéil.

Tabharfar tús eolais duit ar theicnící seomra glan, ar mhodhanna dí-éillithe, ar dhíghalrú ardleibhéil agus ar steiriliú mar aon le modúil lárnacha ar nós Cosc agus Rialú Ionfhabhtaithe lena n-áirítear Micribhitheolaíocht agus Sláinte agus Sábháilteacht.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Cúrsa nua do 2024/25
 • Eolas teicniúil mionsonraithe
 • Foireann teagaisc saineolaithe
 • Bealaí chun cinn den scoth
 • Deiseanna Taithí Oibre den scoth
 • Áirítear cáilíochtaí breise riachtanacha
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Tacaíocht Cúraim
 • Cosc & Rialú Ionfhabhtaithe
 • Taithí oibre
 • Scileanna Cúraim na Roinne Oibriúcháin
 • Cumarsáid
 • Scileanna Saotharlainne
 • Steiriliú & Díghalrú Ardleibhéil
 • Scileanna Glantacháin a Bhaineann le Sláinte
 • Sábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

Dul chun cinn
Cúntóir Cúraim Sláinte Cáilithe ag obair i:

 • Teiripe Athshlánaithe Spóirt agus Lúthchleasa (SETU Cheatharlach)
 • Fiseolaíocht agus Eolaíocht Sláinte (SETU Ceatharlach)
 • Altranas Ginearálta (DCU)
 • Altranas Ginearálta (TUS Lár na Tíre, Campas Bhaile Átha Luain)
 • Bainistíocht Dí-éillithe, BSc Leibhéal 7 (TU Baile Átha Cliath)

Aiseolas san Ionad Oibre

Cabhróidh an cúrsa nua seo ar Theicneolaíocht Steiril le mic léinn atá ag staidéar agus iad ag ullmhú chun post a ghlacadh laistigh de ghairm na Seirbhíse Steiriúla. Rachaidh sé i bhfeidhm ar a scileanna infhostaitheachta agus feabhsóidh sé a ndeiseanna fostaíochta trí chuidiú leo róil agus freagrachtaí teicneoirí Seirbhíse Steiriúla a thuiscint.

Ashlene Ayres
Bainisteoir Seirbhísí Steiriúla,
UPMC Aut Even

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i Scileanna Seirbhíse Sláinte 5M3782

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 416396
Comhordaitheoir: Andrea Lacey

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.