PA Feidhmiúcháin (Cúntóir Pearsanta) & Riarthóir Oifige

An dteastaíonn na scileanna uait le bheith éifeachtach, mar phointe teagmhála idir an bainisteoir agus cliaint inmheánacha/seachtracha? Déanann an PA Feidhmiúcháin glaonna a scagadh, eagraíonn sreabhadh oibre, stiúrann glaonna gutháin agus scaipeann sé comhfhreagras go héifeachtach. An cumas agus an mhuinín a ghnóthú chun il-tasc a dhéanamh, agus iarratais agus fiosrúcháin a láimhseáil ar bhealach cuí agus gairmiúil. Foghlaim scileanna gnó ríthábhachtacha maidir le dialanna a bhainistiú, cruinnithe a sceidealú, coinní agus táirgeadh doiciméad.

Príomhscileanna praiticiúla a fhoghlaim chun socruithe taistil a bhainistiú, soláthairtí a ordú, tuarascálacha cruinne Acmhainní Daonna, cur i láthair, mionteagasc a tháirgeadh, agus córas éifeachtach comhdúcháin oifige a cheapadh agus a chothabháil.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Cúrsa Nua do 2024-25!
 • Faigh taithí láimhe
 • Foghlaim le foireann saineolaithe
 • Bealaí forchéimnithe den scoth chuig an Ardoideachas
 • Faigh fíorscileanna i dtionscadail phraiticiúla, i réiteach fadhbanna agus i réitigh
 • Cuairteanna agus turais
 • Céim ar aghaidh chuig raon leathan cúrsaí Ardoideachais

Ábhar an Chúrsa

 • Próiseáil Focal 5N1358
 • Faisnéis agus Riarachán 5N1389
 • Táirgeadh Téacs 5N1422
 • Seirbhís do Chustaiméirí 5N0972
 • Taithí Oibre 5N1356
 • Riarachán Gnó 5N1610
 • Scarbhileoga 5N1977
 • Acmhainní Daonna 5N3586

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Céim ar aghaidh chuig raon leathan cúrsaí Ardoideachais
 • Oifig Riarthóir Acmhainní Daonna
 • Cúntóir Pearsanta Feidhmiúcháin
 • Seirbhíseóir do Chustaiméirí/Ionadaí Díolacháin
 • Fáilteoir Oifig Tosaigh
 • Riarthóir Deasc Seirbhíse

Deir ár nDaltaí

 

Tar éis tréimhse oibre 5 bliana, d’fhill mé ar an oideachas agus ghnóthaigh mé Teastas Leibhéal 5 i Seirbhís do Chustaiméirí agus i Riarachán Oifige. Agus mé ag mothú go raibh gá le hathrú, tháinig mé ar an bhfeistiú foirfe sa chúrsa seo, ag comhcheangal mo chumais don ríomhaireacht agus idirghníomhú le custaiméirí. Chuir na modúil mhealltacha, le tacaíocht ó mhúinteoirí den scoth, scileanna praiticiúla agus faisnéis ábhartha a bhaineann leis an ionad oibre ar fáil. Molaim an cúrsa seo go mór dóibh siúd ar spéis leo forbairt ghairmiúil. Cuimhnigh, tá na deiseanna atá agat gan teorainn – bainigí leas astu!

Brandon

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i Riarachán Oifige 5M1997

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415871
Comhordaitheoir: Miriam Monahan

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.