Riarthóir Margaíochta & Acmhainní Daonna

An gá príomhscileanna riaracháin a fháil? Faigh muinín a chuirfidh ar do chumas a bheith éifeachtach agus oibriú oifige gnóthach a rith, déileáil le soláthraithe, fostaithe agus custaiméirí. Cabhrú le pearsanra AD le linn an phróisis earcaíochta agus fruilithe, .i. dréacht-sonraíocht poist, fógraí poist, CVanna a scagadh, agallaimh a sceidealú agus a chomhordú. Scileanna luachmhar a fháil i margaíocht gnó, chun riachtanais riaracháin na hoifige margaíochta ó lá go lá a bhainistiú lena n-áirítear giniúint tuarascálacha in Excel, bainistíocht comhad, cruthú cur i láthair agus déileáil go héifeachtach le custaiméirí.

Ar chríochnú an chúrsa dóibh beidh na mic léinn tar éis cur go mór lena n-acmhainneacht chun go n-éireoidh leo raon post a fháil, margaíocht do ghnó, caidreamh poiblí, oifig ghinearálta/acmhainní daonna, dualgais. Is féidir le mic léinn a n-éiríonn leo an cúrsa seo a chríochnú dul ar aghaidh go cúrsaí céime i raon Institiúidí Ardoideachais na hÉireann.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Faigh taithí láimhe
 • Foghlaim le foireann saineolaithe
 • Foghlaim le scileanna praiticiúla do shaol na hoibre
 • Tionscadail phraiticiúla, fadhbréiteach agus réitigh le gnó fíor
 • Cuairteanna agus turais
 • Céim ar aghaidh chuig raon leathan cúrsaí Ardoideachais

Ábhar an Chúrsa

 • Cleachtas Margaíochta 5N1400
 • Scileanna Riaracháin Gnó 5N1610
 • Seirbhís do Chustaiméirí 5N0972
 • Taithí Oibre 5N1356
 • Próiseáil Focal 5N1358
 • Scarbhileoga 5N1977
 • Dlí Fostaíochta 5N3785
 • Acmhainní Daonna 5N3586

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Margaíocht le haghaidh Gnó
 • Oifig Ghinearálta
 • Acmhainní duine
 • Bealaí Dul Chun Cinn do Chúrsaí Bainistíochta Gnó

teistiméireacht

Ghlac mé an cúrsa Gnó le Margaíocht Dhigiteach le linn na tréimhse 2023-2024. Cé go raibh taithí agam sa réimse seo roimhe seo, bhí an cúrsa an-tairbheach dom. Ar an gcéad dul síos, rinneamar anailís ar fhíorghnóthais/cásanna ar an gcúrsa agus d’oibríomar ar ár scileanna praiticiúla a fhorbairt. Ar an dara dul síos, bhí an taithí oibre ina oscailt súl fíor dom, mar bhí an deis againn oibriú le gnólacht fíor in Éirinn, rud a chabhraigh liom tuiscint níos fearr a fháil ar an margadh anseo agus an teoiric a ndearnamar staidéar air a chur i bhfeidhm go praiticiúil. Chuir an cúrsa tús den scoth ar fáil dom i dtír nua, agus tá sé beartaithe agam oibriú anseo an bhliain seo chugainn agus an t-eolas atá faighte agam sa choláiste a dhoimhniú tuilleadh.

Kateryna

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i Staidéar Gnó 5M2102

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415890

Comhordaitheoir: Miriam Monahan

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.