Gnó le Margaíocht Dhigiteach

Socraíonn ár gclár Gnó le Margaíocht Dhigiteach tú do ghairm bheatha i saol an ghnó ar líne. Foghlaimeoidh tú faoi mhargaíocht, faoi mhiondíol ar líne agus faoi dhíolacháin, agus fiosróidh tú úsáid uirlisí meán digiteacha agus sóisialta le haghaidh cumarsáide gnó dearfach. Tá forbróirí cumasacha ag teastáil ó ghnólachtaí nua-aimseartha chun cabhrú leo a láithreacht ar na meáin shóisialta a bhainistiú, agus tacóidh an clár seo leat dul ar aghaidh chuig raon leathan roghanna spreagúla gairme amach anseo. Beidh roghanna agat freisin chun dul ar aghaidh go cúrsaí Ardoideachais agus go Bainistíocht Mhaoirseachta Leibhéal 6 in Institiúid Cheatharlach.

Cibé an bhfuil suíomh Gréasáin nua gnó agus miondíola á dhearadh, ag bainistiú ábhar do na meáin shóisialta, nó ag cruthú fógra nó feachtas, ullmhóidh ár gclár Gnó le Margaíocht Dhigiteach tú leis na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn uait le go n-éireoidh leat sa réimse seo. Forbróidh tú raon leathan scileanna praiticiúla teicneolaíochta gréasáin agus meán sóisialta agus tuiscint mhionsonraithe ar mhargaíocht dhigiteach, agus ar ghnó.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Faigh taithí láimhe
 • Foghlaim le foireann saineolaithe
 • Bealaí forchéimnithe den scoth chuig an Ardoideachas
 • Déan iniúchadh ar chumhacht na meán sóisialta agus na margaíochta digiteach
 • Tionscadail phraiticiúla, fadhbréiteach agus réitigh le gnólachtaí fíor
 • Cuairteanna agus turais

Ábhar an Chúrsa

 • Margaíocht Dhigiteach
 • E Staidéar Gnó
 • Cleachtas Margaíochta
 • Foilsitheoireacht Deisce
 • Riarachán Gnó
 • Seirbhís do chustaiméirí
 • Modhanna Scarbhileog
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Láithreacht Dhigiteach Gnó
 • Margaíocht Dhigiteach
 • ríomhghnó
 • ríomhthráchtáil
 • Díolacháin Ar Líne
 • Bainisteoir Meáin Shóisialta
 • Margaíocht ar na Meáin Shóisialta
 • Forbairt Gréasáin
 • Céim chun tosaigh ar raon leathan cúrsaí Ardoideachais

teistiméireacht

Rinne mé staidéar ar an Margaíocht Dhigiteach in Institiúid Cheatharlach, chinn mé an cúrsa seo a dhéanamh mar bhí mé ag iarraidh mo roghanna laistigh de Ghnó agus Margaíocht a fhiosrú. Thaitin an taithí “láimh” liom mar cheannaire an tionscadail agus fíorfheachtas margaíochta digiteach a reáchtáil do chliant. Thug Institiúid Cheatharlach deis dom mo ghnó féin a thosú agus mé a chur ar an gcosán ceart i dtreo mo ghairm bheatha amach anseo.

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i Staidéar Gnó 5M2102

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415149

Comhordaitheoir: Miriam Monahan

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.