Forbairt Cluichí & Feidhmeanna

Má tá suim agat i slite beatha spreagúla i saol na cluichíochta nó sa tionscal dearaidh aipeanna, is é seo an cúrsa duit!

Clúdaíonn an cúrsa an fhorbairt phraiticiúil bogearraí, an ríomhchlárú agus an dearadh atá mar bhonn agus thaca ag forbairt cluichí ríomhaireachta agus aipeanna, agus conas a oibríonn an tionscal. Áirítear leis an gcúrsa aipeanna a fhorbairt ar ghléasanna móibíleacha agus eile. Glacfaidh tú páirt i seisiúin theoiriciúla agus phraiticiúla teagaisc chun do scileanna agus tuiscint a fhorbairt.

Ullmhóidh tú punann oibre a thacóidh le d’uaillmhianta gairme, agus le do dhul ar aghaidh chuig staidéar Ardoideachais sa réimse seo, nó chuig gairmeacha i saol dearadh na gCluichí.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Taithí forbartha bogearraí ‘láimhe’
 • Foghlaim le foireann saineolaithe
 • Teoiric TFC a chur i bhfeidhm ar thascanna praiticiúla
 • Tóg do phunann oibre féin
 • Cuairteanna agus turais
 • Céim ar aghaidh go dtí an Ardoideachas díreach ón gcúrsa seo

Ábhar an Chúrsa

 • Dearadh Anailís Cluichí
 • Bunús an Chláir atá Dírithe ar Oibiachtaí
 • Mata le haghaidh TF
 • Ailtireacht Bogearraí
 • Údarú Gréasáin
 • Prionsabail Ríomhchláraithe agus Dearaidh
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Forbróir Apps
 • Ríomhchláraitheoir cluichí
 • Dearthóir cluichí
 • Teicneoir TF
 • Díolacháin agus Seirbhís TF
 • Forbróir Bogearraí
 • Saineolaí Bogearraí
 • Forbróir Láithreán Gréasáin

teistiméireacht

Rinne mé staidéar ar fhorbairt Cluichí agus Apps ag Institiúid Cheatharlach, agus bhí sé an-suimiúil a fheiceáil conas a fhorbraítear go leor de na bogearraí a úsáideann muid agus conas a dhéantar é. Ó chríochnaigh mé, tá staidéar déanta agam ar Ríomhaireacht Chruthaitheach san Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta, Dún Laoghaire. Thug an cúrsa in Institiúid Cheatharlach deis dom a bheith in ann na modúil agus na tionscadail atá ar bun agam i nDún Laoghaire a bhainistiú agus iad a chur in oiriúint go tapa.

Coinneach

Deimhniú

 • Teastas Leibhéal 5 QQI i bhForbairt Bogearraí 5M0529

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415423

Comhordaitheoir: Seamus Kelly

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.