Eolaíocht Ríomhaireachta Réamh-Ollscoil

Má tá bunús cuimsitheach sa ríomhaireacht á lorg agat, is é seo an cúrsa duit. Cabhróidh Ríomheolaíocht Réamh-Ollscoil leat i dtreo gairme i dtacaíocht theicniúil, líonrú, cibearshlándáil, cothabháil ríomhairí, díolacháin agus/nó margaíocht agus tacaíocht do chustaiméirí. Is rogha iontach é an cúrsa seo chun dul ar aghaidh chuig ardoideachas – cáilíochtaí Leibhéal 7/8 san Eolaíocht Ríomhaireachta agus réimsí gaolmhara.

Trí mheascán d’fhoghlaim phraiticiúil agus theoiriciúil, gheobhaidh tú taithí ar chothabháil ríomhairí, crua-earraí, bogearraí, agus bainistíocht líonra chomh maith le córais ríomhchlárú agus slándáil TFC. Spreagann an cúrsa seo tú chun scileanna inaistrithe a fhorbairt ar féidir iad a úsáid thar réimse leathan réimsí. Tá scileanna mar fhadhbréiteach, cumarsáid agus obair foirne mar bhonn agus mar thaca ag an gcúrsa seo.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Céim suas go HE
 • Foghlaim le foireann saineolaithe
 • Faigh taithí láimhe
 • Teoiric TFC a chur i bhfeidhm ar thascanna praiticiúla
 • Déan do thionscadail phraiticiúla féin a threorú i réiteach fadhbanna agus i réitigh
 • Roghanna díreach chuig an obair

Ábhar an Chúrsa

 • Crua-earraí Córais Ríomhaireachta
 • Beartas agus Bainistíocht Slándála TFC
 • Mata le haghaidh TF
 • Bunúsacha Líonrú
 • Prionsabail Ríomhchláraithe agus Dearaidh
 • Córais oibriúcháin
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Tacaíocht Theicniúil TF
 • Tacaíocht Líonra
 • Déantúsaíocht Ríomhaireachta
 • Tacaíocht Úsáideoir Deiridh
 • Cibearshlándáil
 • Forais Airgeadais
 • Díolacháin agus Margaíocht Ríomhaireachta
 • Ionaid Glaonna
 • Gnó
 • Tacaíocht theicniúil

teistiméireacht

Nuair a d’fhreastail mé ar an gcúrsa Ríomheolaíocht Réamh-Ollscoile, fuair mé mé féin tumtha i dtimpeallacht ghairmiúil inar fhoghlaim mé go leor scileanna praiticiúla agus coincheapa teoiriciúla araon. D’fhoghlaim mé scileanna a sheas liom nuair a chuaigh mé ar aghaidh go dtí an ollscoil. Is féidir liom an cúrsa seo a mholadh go mór d’aon duine a bhfuil suim acu sa réimse.

Éimín

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i gCórais agus Líonraí Ríomhaireachta 5M0536

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415211

Comhordaitheoir: Mary Collins

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.