Eolaíocht Bhithleighis & Cógaisíochta

Is í an Eolaíocht Bhithleighis & Chógaisíochta an staidéar ar shláinte an duine agus ar ghalair agus tá sí ar cheann de na tionscail is mó in Éirinn sa lá atá inniu ann. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo réamheolas a thabhairt do mhic léinn ar scileanna saotharlainne agus ar réimsí éagsúla de na heolaíochtaí sláinte nua-aimseartha, rud a ligeann dóibh a scileanna praiticiúla, teicnící agus eolas a fhorbairt i réimse na hEolaíochta Bithleighis & Cógaisíochta.

Is cúrsa dul chun cinn é seo a bhfuil deiseanna suntasacha ann dul ar aghaidh chuig an ardoideachas, agus na croí-ábhair eolaíochta go léir – Bitheolaíocht, Ceimic, Fisic agus Mata – á dteagasc sa chúrsa bliana seo.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • CÚRSA NUA DO 2024/25
 • Scileanna praiticiúla saotharlainne a fhorbairt
 • Raon leathan eolais eolaíochta
 • Eolas teicniúil mionsonraithe
 • Foireann teagaisc saineolaithe
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Scileanna Saotharlainne
 • Matamaitic
 • Anatamaíocht & Fiseolaíocht
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre
 • Fisic

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Bithchógaisíocht
 • Biteicneolaíocht
 • Cúntóir Saotharlainne
 • Eolaíocht Chógaisíochta

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i dTeicnící Saotharlainne 5M3807

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 416393
Comhordaitheoir: Irene Hayes

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.