Dlí & Coireolaíocht

Tabharfaidh an clár seo eolas duit ar raon leathan de ghairmeacha beatha sa chóras dlí agus ceartais choiriúil in Éirinn, ag soláthar bonn duit chun dul ar aghaidh chuig go leor roghanna. Déanfaidh tú staidéar ar chúiseanna na coireachta, ar na cineálacha éagsúla coireachta agus ar an gcóras dlí agus ceartais choiriúil in Éirinn. Foghlaimeoidh tú freisin faoi inspreagadh coiriúil, bunchúiseanna na coireachta, agus modhanna ceartais agus athshlánúcháin.

Is féidir leat dul ar aghaidh chuig raon gairmeacha ón gcúrsa seo, san earnáil stáit agus san earnáil phríobháideach araon. Is iomaí roghanna atá agat, agus áirítear leo dul ar aghaidh chuig gairmeacha dlí, an Gárda Síochána, an tSeirbhís Phríosúin, seirbhísí Parúil agus Athshlánaithe, an Tionscal Slándála agus Faireachais. Ina theannta sin, cuirfidh an cúrsa seo raon leathan scileanna inaistrithe ar fáil duit a thacóidh le go leor gairm bheatha eile.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Staidéar domhain ar an dlí agus ar an gcoireolaíocht
 • Bunús le go leor gairmeacha
 • Foireann dlí an-taithí
 • Cuairteanna staidéir ar chomhthéacsanna oibre
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Coireolaíocht
 • Dlí Coiriúil
 • Réiteach Coimhlinte
 • Cleachtais agus Nósanna Imeachta Dlí
 • Dlí Gnó
 • Próiseáil Focal
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Gárda Síochána
 • An tSeirbhís Phríosúin
 • Seirbhís Parúil
 • Dlí Corparáideach
 • aturnae
 • Gairmí Dlí

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i Staidéar Dlí 5M3789

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415702

Comhordaitheoir an Chúrsa: David Morey

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.