Cuntasaíocht agus Airgeadas

Is céim iontach é ár gcúrsa Cuntasaíochta agus Airgeadais d’aon duine atá ag lorg slí bheatha mar chuntasóir nó sa domhan airgeadais níos leithne. Foghlaimeoidh tú raon níos leithne de scileanna praiticiúla lena n-áirítear bunús ceart i dteicnící agus i gcleachtas cuntasaíochta. Tá ábhair mar Riarachán Gnó, Scarbhileoga agus ábhair an-phraiticiúla eile a bhaineann le seirbhísí airgeadais mar bhonn agus mar thaca aige seo.

Gheobhaidh tú amach go gcuirfidh an cúrsa seo ar do chumas dul ar aghaidh go díreach chuig an obair, nó go n-osclóidh tú go leor cúrsaí Ardoideachais. Is féidir leat dul ar aghaidh freisin chuig ár gcúrsa Bainistíochta Maoirseachta Leibhéal 6 , agus chuig printíseachtaí mar Phrintíseacht do Theicneoir Cuntasaíochta.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Foghlaim scileanna praiticiúla agus cuir eolas i bhfeidhm
 • Teoiric agus eolas a chur i bhfeidhm i raon réimsí gairme
 • Foireann ghnó agus dlí an-taithí
 • Deiseanna do naisc ghnó agus cuairteanna
 • Bealaí dul chun cinn den scoth, ár Leibhéal 6 féin san áireamh
 • Foghlaim scileanna praiticiúla réidh le haghaidh oibre

Ábhar an Chúrsa

 • Lámhleabhar Cuntasaíochta agus Ríomhairithe
 • Seirbhísí Airgeadais
 • Riarachán Gnó
 • Próiseáil Focal
 • Lámhleabhar Leabharchoimeád agus Ríomhairithe
 • Scarbhileoga
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Cuntasaíocht
 • Baincéireacht agus Airgeadas
 • Obair Chléireachais
 • Cléireach Dlí
 • Riarachán Oifige
 • An tSeirbhís Phoiblí

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i Riarachán Gnó 5M2468

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 414678

Comhordaitheoir: Ellen Byrne

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.