Cuimsiú Pobail & Sóisialta

Tá an cúrsa seo oiriúnach d’aon duine a bhfuil sé ar intinn acu oibriú laistigh den phobal agus a bhfuil spéis acu difríocht a dhéanamh sa tsochaí. Is féidir leis a bheith ina bhealach isteach chuig réimsí gaolmhara staidéir ag an ardleibhéal.

Cuirfidh an cúrsa seo ar do chumas tuiscint a fháil ar phríomhsmaointe agus ar ghnéithe an phróisis forbartha pobail, ar an gcumas atá ann cur le hathrú sóisialta, ar na fachtóirí a mhúnlaigh forbairt pobail agus ar na dúshláin reatha atá roimh an tsochaí. Fiosróidh tú róil na bpríomheagraíochtaí agus
gníomhaireachtaí a bhfuil baint acu le forbairt pobail in Éirinn.

Tabharfar tús eolais duit ar an mbonn acadúil agus ar réimsí ginearálta an cheartais shóisialta agus gheobhaidh tú tuiscint ar chomhthéacsanna agus saincheisteanna pobail agus sóisialta comhaimseartha. Trí staidéar a dhéanamh ar théamaí ábhartha, déanfaidh tú staidéar agus scrúdú ar éagóir shochaíoch, staidéir dlí, cearta daonna agus díospóireachtaí gaolmhara a bhaineann leis an tsochaí.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Cúrsa Nua do 2023-24!
 • Staidéar domhain ar na heolaíochtaí sóisialta
 • Bunús le go leor gairmeacha
 • Foireann eolaíochtaí sóisialta a bhfuil ardtaithí acu
 • Cuairteanna staidéir ar chomhthéacsanna oibre
 • Bealaí chun cinn den scoth

Ábhar an Chúrsa

 • Soláthar Cúraim agus Cleachtais
 • Comhionannas agus Míchumas
 • Fás agus Forbairt Dhaonna
 • Staidéar Sóisialta
 • Obair Foirne
 • Cumarsáid
 • Sábháilteacht agus sláinte ag an Obair
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Seirbhísí Abhcóideachta
 • Seirbhísí Comhairleacha
 • carthanachtaí
 • Obair Phobail
 • Comhairleoireacht
 • Seirbhísí Oideachais
 • Seirbhísí Tacaíochta Sláinte
 • síceolaíocht
 • Socheolaíocht
 • Obair Shóisialta
 • Teiripeoir
 • Obair Dheonach
 • Seirbhísí Óige

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i gCúram Pobail 5M2786

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 371096
Comhordaitheoir: Annette Dempsey

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.