Cothú & Eolaíocht

Tugann an cúrsa seo eolas duit ar idirspleáchas bia, cothaithe agus sláinte. Spreagfar tú chun do mheon eolaíoch a fhorbairt agus chun fadhbanna a réiteach, taighde a dhéanamh agus anailís a dhéanamh sa chúrsa nuálach agus ceannródaíoch seo.

I rith na bliana, beidh deis agat bualadh le heolaithe, le taighdeoirí, agus le saineolaithe sa réimse. De ghnáth bíonn sé seo i bhfoirm cainteanna, ceardlanna agus turais allamuigh.

Rudaí a Dhéanann an Cúrsa seo Speisialta

 • Céim suas go HE
 • Foghlaim le foireann saineolaithe
 • Faigh taithí láimhe
 • Roghanna díreach chuig an obair
 • Turais oideachais

Ábhar an Chúrsa

 • Scileanna Saotharlainne
 • Micribhitheolaíocht
 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Cothú
 • Matamaitic
 • Cumarsáid
 • Taithí oibre

Dul chun cinn
Dul ar aghaidh chuig breis staidéir agus gairmeacha lena n-áirítear:

 • Bia-eolaíocht
 • Baitsiléir Eolaíochta
 • Eolaíocht Bhitheolaíoch agus Bithleighis
 • Eolaíocht Ríomhaireachta
 • Ceimic Chógaisíochta agus Bhithleighis
 • Inbhuanaitheacht Aeráide agus Comhshaoil

Deimhniú

 • Teastas QQI Leibhéal 5 i dTeicnící Saotharlainne 5M3807

Costais

 • Clúdaítear táillí uile an chúrsa, ó chlárú go scrúduithe agus táillí na gcomhlachtaí dámhachtana chomh maith le hábhair chúrsa agus trealamh.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 415717
Comhordaitheoir: Irene Hayes

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.