Carlow Institute - Night College

Séanadh

Is é cuspóir shuíomh Gréasáin Institiúid Cheatharlach ná:

 • Eolas faoi Institiúid Cheatharlach a sholáthar d’fhoghlaimeoirí ionchasacha
 • Acmhainní agus faisnéis a sholáthar d’fhoghlaimeoirí reatha Institiúid Cheatharlach, dá dámh, dá alumni agus d’fhostaithe
 • Eolas faoi Institiúid Cheatharlach, ar fud an domhain, a scaipeadh ar aon duine a bhfuil rochtain idirlín acu
 • Naisc sheachtracha a sholáthar d’acmhainní ar spéis leo pobal Institiúid Cheatharlach

Tá súil againn go bhfaighidh úsáideoirí an suíomh seo úsáideach agus faisnéiseach. Mar sin féin, cuirtear an fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin ar fáil “mar atá”. Cé go ndéanfar iarracht an fhaisnéis agus na naisc a choinneáil cruinn agus cothrom le dáta, ní féidir é seo a chinntiú. Ní ghlacann Institiúid Cheatharlach, KCETB ná a cuid fostaithe, aon fhreagracht as aon fhaisnéis mhícheart, nó as aon chaillteanais a thabhaítear, as úsáid an tsuímh Ghréasáin seo, nó as an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil trína naisc sheachtracha.

Nóta: Eisítear an t-eolas ar an suíomh Gréasáin seo ar an gcoinníoll sainráite nach mbeidh sé mar chuid d’aon chonradh idir an Institiúid agus mac léinn ar bith. Tá gach ábhar a chlúdaítear ar an láithreán seo faoi réir athrú ó am go chéile. Coimeádann an Institiúid an ceart agus i ngach cás dá rogha féin agus ar chúis ar bith cúrsaí nó codanna de chúrsaí a athrú nó gan a thairiscint. D’fhéadfadh an t-ábhar agus na hábhair a mhúintear ar chúrsaí atá liostaithe ar an suíomh Gréasáin seo a bheith faoi réir athraithe. Reáchtálfar na cúrsaí de réir éilimh.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratais a dhéanamh tríd an gcnaipe Iarratas Anois ag barr an leathanaigh seo.

Táillí Clárúcháin

Ní mór táillí a íoc go hiomlán agus roimh ré. Níl táillí in-aisíoctha ach amháin nuair nach mbíonn cúrsa ar siúl mar gheall ar rollú íseal

Íoctar táillí ar líne amháin. Ní ghlacaimid le haon chineál eile íocaíochta.

Bunábhair

Nuair a liostaítear buntáille ábhar, cuirfear na bunábhair ar fáil duit le bheith rannpháirteach sa
aicme. Costais ábhar breise le clúdach ag an bhfoghlaimeoir

Téarmaí agus Coinníollacha
Léigh na Téarmaí agus Coinníollacha seo go cúramach le do thoil roimh úsáid a bhaint as an áis íocaíochta ar líne.

 • Trí ghlacadh leis na Téarmaí agus Coinníollacha chun an áis ar líne a úsáid dearbhaíonn tú go bhfuil an fhaisnéis go léir a chuir tú ar fáil cruinn.
 • Cuireann an teicneolaíocht criptithe a úsáidtear ar an suíomh ardleibhéal slándála ar fáil. Déantar íocaíochtaí trí gheata slán íocaíochta.
 • Glacann an córas le Visa, Visa Dochair, agus Mastercard.
 • Ní úsáidtear faisnéis cárta creidmheasa ach amháin chun críche íocaíochta a phróiseáil.
 • Déantar na híocaíochtaí tríd an suíomh ar líne agus ní fhaigheann ach an gníomhaire íocaíochta slán ar líne, REALEX, sonraí an chárta.
 • Tá na híocaíochtaí go léir in EURO agus cuirfear an méid chun dochair láithreach do do chuntas.
 • Eisítear ríomhphost uathoibríoch ag dearbhú na híocaíochta a asbhaineadh ó do chárta creidmheasa.
 • Ní conradh ceangailteach í íocaíocht a dhéanann tú.